I Dare You
(Drisana Deborah Jack)

I dare you
I dare you to dream
I dare you to dream of yesterday
and the day after yesterday
and the day after that

I dare you to dream
I dare you to dream of songs
sung and unsung
ancient and unborn
songs of rebellion
songs of freedom
of love and loss
of protest and peace
I dare you to remember
lost lyrics and
misplaced melodies

I dare you to dream
to dream of being
of being all
and more
and more
and more than that
dream of being
a defender of justice, a teller of tales
dream of walking among stars
of leaping from the earth
and landing with the grace of a dream

I dare you to dream of being
all
and more
and more than that

ik daag je uit
(vertaling Otti 01-07-2001)

ik daag je uit
ik daag je uit te dromen
ik daag je uit te dromen van gisteren
en de dag na gisteren
en de dag
daarna

ik daag je uit te dromen
ik daag je uit te dromen van liederen
die gezongen zijn en die niet gezongen werden
oud en ongeboren
liederen van rebellie
liederen van vrijheid
van liefde en verlies
van protest en vrede
ik daag je uit om je de verloren gegane teksten en vergeten melodieën
weer te herinnneren

ik daag je uit te dromen
te dromen van het zijn
het zijn van alles
en meer
en meer
en meer dan dat
dromen van het zijn van
verdediger van de gerechtigheid, een verteller van verhalen
dromen van wandelen tussen de sterren
van springen vanaf de grond
en landen met de gratie van een droom

ik daag je uit te dromen dat je
alles bent
en meer
en meer dan dat.


« Terug naar de homepage